Om changuru.

Få saker skapar så stora energiläckage i grupper och organisationer som bristande förändringsarbete. Framgångsrikt förändringsarbete är helt kopplat till ledarskapet och präglas av ledningens syn på förändringar men även synen på misslyckanden, initiativ och

 

På changuru har vi under många år brunnit för att hjälpa organisationer att förflytta synen på förändring. Det börjar alltid med ledarskapet, men i dom organisationer som är skickliga på att hantera förändring finns grundläggande attityder och beteenden som genomsyrar hela verksamheten. Det ligger i kulturen. Om du är ledare och vill skapa en förändringsbenägen organisation behöver du börja med att utveckla din syn på förändring för att kunna leda förändring på ett nytt sätt. Då är changuru rätt väg för dig.

 

Under de senaste 5 åren har vi utvecklat ledare på ett nytt sätt när det gäller att leda förändringsarbete och skapa förändrings-benägna kulturer. Nu finns vår metodik som öppna kurser tillgängliga för alla. 

 

Changuru-konceptet ägs och drivs av One Culture AB som genomför utbildningarna tillsammans med ett nätverk bestående av några av Sveriges bästa konsulter inom förändringsledning.

X