Följ med på din egna resa...

Vårt koncept inom förändringsledning bygger på tre olika steg. Ingångssteget är Pro Level, och ger dig en fantastisk grund att stå på när det gäller att leda förändringsarbete. För vissa räcker Pro medan andra vill lära sig mer och bli än bättre. Nedan har du en beskrivning av innehållet i programmen. Du kan även ladda ner ett programblad. Frågor? Ring oss….

BECOME A PRO

Steg 1 i vår serie av utbildningar i förändringsledning ger dig grundläggande kunskaper i att förstå, hantera och

leda förändringsprocesser, men även att konkret få träna på att leda förändring tillsammans med andra. Du bör

ha varit chef och ledare i minst 6 månader och har störst nytta av utbildningen om du har eget personalansvar.

 

MÅLSÄTTNING MED UTBILDNINGEN

Efter Steg 1 skall du
✓  Ha fått nya insikter och ökad kunskap om hur du själv och andra människor fungerar i förändring.

✓  Gjort en konkret kartläggning av ditt team och vilka insatser som behövs.
✓  Tillgodosett dig nya kunskaper om vad som är viktigt när man leder i förändring.
✓  Tränat på att leda en förändringsprocess tillsammans med andra.

 

OMFATTNING

–  Två heldagar på kursgård, med start 9.30 Dag 1 och slut 16.30 Dag 2.

–  Grupper om 8-12 personer, en handledare.

–  Ett individuellt coachningssamtal på telefon ca en månad efter genomfört program.

–  Dokumentation samt tillgång till forumet på hemsidan. Pro-status i forumet.

BECOME A MASTER

Steg 2 i vårt förändringsledningskoncept innefattar en djupdykning i din egen förändringsprofil samt en

360-graders inventering som ger dig en bild av din kapacitet och dina utvecklingsoråden som förändringsledare.

Under programmet djupdyker du i ditt resultat och din handlingsplan.

 

MÅLSÄTTNING MED PROGRAMMET

Efter Steg 2 skall du
✓  Ha fått fördjupad kunskap om din egen förändringsförmåga och hur du kan bättre nyttja olikheter i din organisation.
✓  Fått återkoppling från din omgivning på hur dom uppfattar dig som förändringsledare, och…

✓  Reflekterat över och gjort en handlingsplan för hur du kan utveckla ditt ledarskap kopplat till förändringsarbete.
✓  Ha kopplat ihop dina egna inre förmågor med hur din omgivning uppfattar dig. 

✓  Ha utökat din kommunikativa förmåga och kompetens kring förändring, främst kopplat till uppstartsfasen.

 

OMFATTNING

–  Två heldagar på kursgård, med start 9.30 Dag 1 och slut 16.30 Dag 2.

–  Grupper om 8-12 personer, en handledare.

–  Ett individuellt coachningssamtal på telefon ca en månad efter genomfört program.

–  Dokumentation samt tillgång till forumet på hemsidan. Master-status i forumet.

–  Steg 2 innefattar en 360-graders ledarinventering med fokus på förändringsledning som skall genomföras i förväg.

 

INNEHÅLL 

 

Träning i Förändringsledning

 

BECOME A CHANGURU

Steg 3 i vårt förändringsledningskoncept innefattar djupare analyser, erfarenhetsutbyte, dilemman och situations-

anpassat förändringsledarskap. Vi går på djupet med ett antal case och bla bla bla.

 

MÅLSÄTTNING MED PROGRAMMET

Efter Steg 3 skall du

✓   Ha en djup förståelse för människors olika förändringsförmåga och hur man drar bäst nytta av dessa.

✓   Kunna planera, genomföra och leda andra i komplexa förändringsprocesser.

✓   Fått fördjupad kunskap om retoriken kopplat till förändringsarbete.

✓   Kunna fungera som mentor för andra i förändringsledning och förändringsprojekt.

✓   Vid intresse, möjlighet att ta Mentors-roller för andra changurus.

 

OMFATTNING

–  Två heldagar på kursgård, med start 9.00 Dag 1 och slut 15.00 Dag 2.

–  Grupper om 12-16 personer, alltid två handledare i Steg 3.

–  2 individuella coachningstillfällen på telefon, en resp. två månader efter genomfört program.

–  Dokumentation samt livstids tillgång till forumet på hemsidan. Guru-status i forumet.

 

INNEHÅLL

 

Träning i Förändringsledning

 

 

Häng med...

Följ oss på twitter för att få reda på det senaste inom förändringsledning.

X